Pompy ciepła Mistubishi Electric Ecodan


KOMPLETY:

 

 

Wybór bez ryzyka

Nowy dom, nowe ogrzewanie

Budując dzisiaj dom stajemy przed innymi wyzwaniami i pytaniami niż 30, 20, a nawet 10 lat temu. Jedną z najważniejszych kwestii jest wybór dobrego systemu grzewczego. Od dawna zależy on bowiem nie tylko od osobistych upodobań, ale przede wszystkim od kryteriów określonych przepisami.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musi to wcale zwiększać kosztów budowy. Istnieją już bowiem źródła ciepła, które pozwalają spełnić najnowsze, bardzo wyśrubowane normy bez żadnych dodatkowych zabiegów – pompy ciepła. Wybierz od początku drogę bez ryzyka – gamę pomp ciepła powietrze-woda – Ecodan.

pompa-ciepła-1
pompa-ciepła-2

Modernizacja

Decydującym aspektem dla przeprowadzenia skutecznej pod względem energetycznym modernizacji jest prawidłowy wybór źródła ciepła. Najlepszym wyborem, dostępnym obecnie na rynku, są pompy ciepła Ecodan z opatentowaną technologią inwerterową Zubadan.

Pompy ciepła Ecodan z opatentowaną technologią inwerterową Zubadan są w stanie dostarczać 100% znamionowej wydajności grzewczej w temperaturze do –15 °C. Możliwe jest także efektywne produkowanie wody o wyższej temperaturze, np. dla istniejących grzejników. Dzięki temu przejście na ogrzewanie tylko pompą ciepła odbywa się w sposób prosty i niezawodny.

Podczas renowacji większych budynków mieszkalnych coraz częściej rozpatruje się kwestię wymiany starego systemu ogrzewania. W takich sytuacjach warto zwrócić uwagę na zalety pomp ciepła Ecodan. Ich szeroki zakres pracy pozwala dostosować je do zastanych warunków, mogą być użytkowane jako rozwiązanie monowalentne (tylko pompa ciepła) lub monoenergetyczne (pompa ciepła + grzałka elektry czna).

pompa-ciepła-3
pompa-ciepła-4
wnętrze salonu

Ecodan
Pompy ciepła powietrze-woda

Od domu jednorodzinnego do obiektu komercyjnego lub dużego projektu mieszkaniowego: pompy ciepła Ecodan to wydajne i przyszłościowe rozwiązanie do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

wnętrze sklepu

MODUŁ WEWNĘTRZNY

Pompy ciepła Ecodan to instalacje składające się z modułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Moduł wewnętrzny umieszczony jest wewnątrz budynku. Moduły wewnętrzne są dostępne w wersjach „grzanie“ i „grzanie / chłodzenie“. W zestawach pomp ciepła stosowane są różne typy modułów wewnętrznych.

Standardowa wersja nowego regulatora pompy ciepła FTC6 jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek w kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilości ciepła umożliwia prosty monitoring energii. W tym celu moduły wewnętrzne zostały wyposażone w czujnik przepływu.
Zwłaszcza do zastosowania w kaskadach Mitsubishi Electric oferuje oprócz modułów wewnętrznych także odpowiedni regulator kaskadowy master (PACIF071B-E).

Typoszereg urządzeń jednostki wewnętrzne Generacji D

  • Nowe pojemności jednostek z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej – 170l i 300l.
  • Jednakowa powierzchnia podstawy 595x680mm dla wszystkich wielkości jednostek Cylinder.
  • Warstwowy podgrzew ciepłej wody użytkowej w jednostkach Cylinder.
  • Łatwe serwisowanie. Istotne komponenty zostały umieszczone z przodu jednostki dla łatwiejszego dostępu.
  • Łatwe transportowanie. Dołączone uchwyty na froncie oraz na tyle jednostki Cylinder.
  • Jednostki rewersyjne z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej wyposażono w zintegrowaną tacę skroplin.
modele pomp ciepła

STEROWANIE DWOMA OBIEGAMI GRZEWCZYMI

Za pomocą pompy ciepła Ecodan można kontrolować dwa obiegi grzewcze o różnej temperaturze zasilania, a tym samym zarządzać dwoma różnymi odbiornikami ciepła, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym.

Ponadto sterowanie zaworem mieszającym zostało zoptymalizowane w celu poprawy komfortu drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w zbiorniku buforowym. Nie dochodzi wówczas do częstego włączania i wyłączania pompy ciepła podczas korzystania z dwustrefowego sterowania.

schemat obiegów grzewczych

WARSTWOWY PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

W jednostkach z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej woda przygotowywana jest na bieżąco w sposób przepływowy. Podgrzewanie wody odbywa się za pomocą osobnego, wbudowanego wymiennika płytowego. Zimna woda przetłaczana jest przez niewielkich rozmiarów pompę obiegową z dolnej części zasobnika i po podgrzaniu wprowadzana jest do jego górnej części. Następnie z górnej części pobierana jest ciepła woda. Dzięki zastosowaniu takiej techniki podgrzewu można było zmniejszyć kubaturę jednostki, co jest niemożliwe w przypadku konieczności wyposażenia urządzenia w wężownicę.

AUTOADAPTACJA

W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan.

W przypadku zbyt szybkiego osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy związane z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej sytuacji krzywą należy korygować, np. poprzez przesunięcie jej do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub – odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło.

Ten problem całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji Mitsubishi Electric. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny być właściwe, najefektywniejsze temperatury zasilania by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury wewnętrznej zadanej przez użytkownika.

WPŁYW TEMPERATURY ZASILANIA NA COP SYSTEMU

Szacuje się, iż obniżenie temperatury zasilania o o 1 C powoduje wzrost współczynnika COP o 2%, więc odpowiednia regulacja temperatury zasilania ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej całego systemu.

wykres autoadaptacji
trzy wykresy autoadaptacji

Do poprawnego działania i uruchomienia trybu autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan wymagany jest pomiar temperatury wewnętrznej. Pomiaru tego można dokonać na trzy różne sposoby, tzn. wykorzystując bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik +odbiornik lub główny sterownik pompy ciepła przeniesiony do pomieszczenia lub czujnik temperatury TH1:

  • Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik PAR-WT50R-E + odbiornik PAR-WR51R-E
  • Główny sterownik pompy ciepła ECODAN przeniesiony do pomieszczenia
  • Czujnik temperatury Th1 (PAC-SE41TS-E) zainstalowany w pomieszczeniu

 

logotyp energysaving
logotyp inwestprodukt
logotyp vacumer
logotyp anakonda
logotyp energysaving medic one
logotyp energysaving delta one
logotyp odkurzacz online