Lossnay VL-100U5-E

Model: VL-100U5-E
System: Decentralne
Marka: Lossnay
Producent: Mitsubishi
vl-100u5-e

Opis:

Jakość powietrza

We współczesnym świecie spędzamy średnio 20 godzin dziennie w zamkniętych pomieszczeniach. Jakość powietrza jest w nich często niezbyt dobra wskutek zbyt wysokiej wilgotności, powstawania pleśni i innych zanieczyszczeń. Na jakość powietrza duży wpływ ma także zbyt suche powietrze oraz wydychany dwutlenek węgla. Wpływa to na odczucie komfortu i wydajność pracy. Obok zmęczenia i braku koncentracji może to także doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Regularna wentylacja

Duża liczba czynników obciążających sprawia, że niezbędna jest regularna wentylacja. Jednak każdy proces wentylacji powoduje utratę cennej energii cieplnej. Aby obniżać koszty energii i spełniać ustawowe wymagania oszczędności energii, budynki są coraz lepiej izolowane za pomocą materiałów nieprzepuszczających powietrza. W nowym budownictwie lub podczas dużej renowacji budynków mieszkalnych przepisy prawa o oszczędzaniu energii zobowiązują inwestorów do zapewnienia regularnej wymiany minimalnej ilości powietrza. A z uwagi na to, że mieszkańcy – stosując ręczną, aktywną wentylację – nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, w takich przypadkach coraz częściej użytkowane są systemy rekuperacyjne z przeznaczeniem do pomieszczeń mieszkalnych.

Koniecznością staje się zatem obecnie kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła. Systemy rekuperacyjne Lossnay oferują nowoczesne rozwiązanie, zapewniające zdrowe, komfortowe życie w szczelnych budynkach i zamkniętych pomieszczeniach.

100% świeżego powietrza z maksymalnym odzyskiem ciepła

Zaawansowane rekuperatory Lossnay korzystają z wydajnego systemu odzysku ciepła. Z pomieszczenia odprowadzane jest zużyte powietrze i równocześnie doprowadzane jest do niego świeże powietrze z zewnątrz. Oznacza to wysoki poziom oszczędności energii, ponieważ podczas wymiany na świeże powietrze wykorzystywana jest prawie całość energii chłodniczej/ grzewczej.

Papierowy krzyżowy wymiennik ciepła o wyjątkowej konstrukcji jest bardzo cienki, umożliwiając wymianę jawnej i ukrytej mocy cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza, aby doprowadzić je do pomieszczenia po wstępnym kondycjonowaniu. Podnosi to komfort i znacznie zmniejsza zużycie energii.

schemat wymiennika

Po prostu decentralnie – zawsze z odzyskiem energii

Decentralne systemy rekuperacyjne pomieszczeń mieszkalnych posiadają dwie duże zalety: Mogą być elastycznie montowane do ścian zewnętrznych i szybko instalowane. W zależności od modelu wystarczy wywiercenie jednego lub dwóch otworów w murze, w którym montowane są krótkie kanały powietrzne. Przez te kanały zużyte powietrze odprowadzane przepływa na zewnątrz, a świeże powietrze jest mechanicznie tłoczone do pomieszczenia lub rekuperatora. Ciepło powietrza odprowadzanego jest przenoszone na świeże i przefiltrowane powietrze dostarczane z zewnątrz.

Systemy VL-50 i VL-100 firmy Mitsubishi Electric pracują w trybie symultanicznym. Oznacza to, że zarówno wentylatory powietrza doprowadzanego, jak i odprowadzanego wykonują swoją pracę jednocześnie. W stosunku do rekuperatorów pracujących w trybie wymiennym ten sposób pracy zapewnia wiele korzyści, gdyż dzięki temu nie dochodzi do powstawania w pomieszczeniach nad- lub podciśnienia. Także inaczej niż w systemach z obrotowym prowadzeniem powietrza z odzyskiem ciepła powietrze doprowadzane – dzięki dokładnemu oddzieleniu od powietrza odprowadzanego – nie może zostać zanieczyszczone bakteriami, pyłkami ani innymi zanieczyszczeniami.

Powierzchnia

Do większych pomieszczeń o powierzchni do 80 m2 nadaje się model VL-100. Tu zasysanie świeżego i odtransportowywanie zużytego powietrza odbywa się dwiema osobnymi rurami. Poziom hałasu generowany przez VL-100 wynosi 25 dB(A).

obieg powietrza w urządzeniu

Dyrektywa ErP dla rekuperatorów

Zwiększenie sprawności i obniżenie zużycia energii: realizacji tych celów także w przypadku systemów wentylacyjnych mają służyć rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy ErP 1253/2014 i 1254/2014 obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. i przewidujące dalsze zaostrzenie wymogów od 1 stycznia 2018 r. W tych rozporządzeniach, którym podlegają systemy wentylacyjne o poborze mocy większym niż 30 W, rozróżnia się zasadniczo trzy kategorie urządzeń i określa się inne wymagania wobec każdej z tych kategorii. Do kategorii systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (SWM) zalicza się urządzenia o natężeniu przepływu nieprzekraczającym 250 m3/h. W przedziale od 250 do 1000 m3/h systemy wentylacyjne mogą być przeznaczone zarówno do budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, zależnie od decyzji producenta. W przypadku natężenia przepływu powyżej 1000 m3/h obowiązują zawsze wymogi dotyczące systemów wentylacyjnych do budynków mieszkalnych (SWNM). Oprócz rozróżnienia między przeznaczeniem do obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych istnieje dodatkowy podział na jedno- i dwukierunkowe systemy wentylacyjne.

Lossnay to wybór bez ryzyka

To oczywiste: z perspektywy ochrony środowiska i sprawności nowe rozporządzenia stanowią ze wszech miar sensowne posunięcie. Z drugiej jednak strony zmiany i nowe przepisy na pewno przysporzą więcej pracy projektantom i wykonawcom. Mogą oni jednak polegać na produktach z serii Lossnay, które już teraz spełniają wymogi dyrektywy ErP i mogą być stosowane w systemach bez żadnych zastrzeżeń.

Odpowiednie urządzenie do każdego pomieszczenia

Gdy budynek ma zostać wyposażony w system rekuperacyjny, można do tego użyć modułowych urządzeń VL. Dla każdego pomieszczenia można wybierać pomiędzy dwoma modelami. Wyjątkowo interesujące: Urządzenie ścienne pozwala na łatwe późniejsze wyposażenie pomieszczeń w rekuperatory.

Naścienny rekuperator z odzyskiem ciepła do pomieszczeń o powierzchni do ok. 80 m2. Praca symultaniczna wentylatora powietrza doprowadzanego i wentylatora powietrza odprowadzanego. Urządzenie wyposażone jest w wydajny układ odzysku ciepła: struktura papierowego krzyżowego wymiennika ciepła umożliwia wymianę jawnej i ukrytej mocy cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza. Do montażu wystarczą dwa otwory o średnicy 90 mm w ścianie zewnętrznej.

Właściwości / Cechy / Wyposażenie

Urządzenie pracuje bardzo cicho, zapewniając wysoki stopień skuteczności i niski pobór prądu. Oferuje dwa biegi pracy (wysoki / niski). Możliwe jest też ustawienie trybu „tylko powietrze odprowadzane”. Komplet zawiera przewody doprowadzające i odprowadzające powietrze oraz otwierane osłony chroniące przed zalaniem wodą deszczową. Filtr przeciwpyłowy klasy EU-F7 dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Zakres zastosowania: temperatura zewnętrzna od -10 °C do 40 °C, tryb tylko powietrza odprowadzanego: od -20 °C do 40 °C.

Dostępne wersje VL-100U5-E (przełącznik sznurowy),

VL-100EU5-E (podłączenie do przełącznika zamontowanego na budynku).

Zalety

 • Wyjątkowy design
 • Prosty i szybki montaż w nowych budynkach oraz w trakcie modernizacji
 • Regularna wymiana minimalnej ilości powietrza w pomieszczaniach
 • Filtrowanie doprowadzanego świeżego powietrza
 • Doprowadzanie świeżego powietrza o przyjemnej temperaturze pomieszczenia i tym samym niższe koszty jego ogrzewania
 • Wydajna i energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepła i wilgotności
 • Elastyczność instalacji w przypadku różnych warunków w pomieszczeniu
 • Cicha praca pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach w zakresie zachowania ciszy
schemat1-vl50ivl100 schemat4-vl50ivl100 schemat3-vl50ivl100 schemat2-vl50ivl100

  Zapytaj o produkt

  logotyp energysaving
  logotyp inwestprodukt
  logotyp vacumer
  logotyp anakonda
  logotyp energysaving medic one
  logotyp energysaving delta one
  logotyp odkurzacz online